naje


naje
×najè (na+vok. ja) prt. 1. taip, žinoma (pritariant, patvirtinant): Najè, jis geras vaikas Zp. Najè, tai tų vokyčių teip čia i atsirasdavo Žgč.taigi, kurgi ne (prieštaraujant): Tegu vaikščioja kaip mūsų vaikai. – Naje! Kaip mūsų vaikai! Kadgi ji tokia trapi: basa koja ant grindų užmins – kosti . Najè, ilgai čia dirbsi, palaidynės prisrėbęs! Trg. 2. beje: Najè, kas tau sakė? Gs. Najè, užmiršau da pasakyt ... Gs.

Dictionary of the Lithuanian Language.